Prosím čekejte...

Hlásenie rozhlasu

Odoberať hlásenie

Futbalový zápas

13. 10. 2017 8:12

TJ TATRAN Polianka Vás srdečne pozýva na majstrovský futbalový zápas s mužstvom Dolné Sŕnie, ktorý sa uskutoční v sobotu 14.10.2017 o 14­.30 hod na domácom ihrisku na Polianke. Pripravené bude pre Vás čapované pivo a klobásky. Ste vítaní

Čítať viac

Platí do: 12. 11. 2017 8:12  
Športové akcie Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Polianka

Futbalový zápas

4. 10. 2017 10:49

TJ TATRAN Polianka Vás pozýva na majstrovksý futbalový zápas s mužstvom Horná Streda, ktorý sa uskutoční v sobotu 7.10.2017 o 14:30 hod na ihrisku na Polianke. Pripravené bude pre Vás občerstvenie, ste srdečne vítaní.

Čítať viac

Platí do: 3. 11. 2017 10:49  
Športové akcie Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Polianka

Biblická hodina

4. 10. 2017 10:47

Cirkevný zbor Myjava pozýva svojich členov a prívržencov Matice slovenskej v jubilejnom roku J.M. Hurbana na Biblickú hodinu venovanú životu a dielu Jozefa Miloslava Hurbana zajtra t.j. štvrtok o 17.h.v zborovej sieni na poschodí evanjelickej fary v rámci prípravy Valného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej. Srdečne pozývame širokú verejnosť.

Čítať viac

Platí do: 3. 11. 2017 10:47  
Církevné hlásenia Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Polianka

Futbalový zápas

29. 9. 2017 8:32

TJ TATRAN Polianka – Starší žiaci Vás pozývajú na futbalový zápas s mužstvom Brezová pod Bradlom, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1. 10. 2017 o 10.30 hod na domácom ihrisku na Polianke.

TJ TATRAN Polianka Vás pozývajú na majstrovský futbalový zápas s mužstvom Pobedim, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1.10.2017 o 16:00 hod na ihrisku v Pobedime. Odchod autobusu je 14:20 hod z Polianky a 14:30 z Myjavy.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Čítať viac

Platí do: 29. 10. 2017 8:32  
Športové akcie Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Polianka

Nešporné služby Božie

28. 9. 2017 12:47

Cirkevný zbor oznamuje, že v nedeľu 1.okt. budú nešporné služby Božie o 14.hod.na Polianke v starej škole a o 15.hod. v Jablonke v Kultúrnom dome. Následne o 17.hod. bude v chráme Božom na Myjave Modlitebné spoločenstvo Myjavského seniorátu v rámci rotácie vo všetkých zboroch seniorátu. V prípade záujmu o dopravu možno sa prihlásiť na nešpore, príp. na farskom úrade.

Čítať viac

Platí do: 28. 10. 2017 12:47  
Církevné hlásenia Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Polianka

Očkovanie psov I 27.9.2017

26. 9. 2017 13:49

Vážení občania,

v stredu 27.9.2017 sa bude vykonávať v našej obci očkovanie psov proti besnote s nasledovným časovým harmonogramom:

17:30 hod – Horná Polianka 17:45 hod – Obecný úrad 18: 00 hod – Horná Havlová 18:15 hod – Doliny

Cena za jedného psa je 6,00 EUR.

Kontakt: p. Zeman, 0905 447 286

Čítať viac

Platí do: 28. 3. 2018 13:48  
Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Polianka

Pozvánka OZ I 27.9.2017

26. 9. 2017 13:48

V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, sa zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Polianke, ktoré sa uskutoční 27. Septembra 2017 o 15:30 hod.

pozvánka

Verejný prieskum medzi občanmi obce Polianka kvôli odpredaju budovy školy:

počet voličov : 343 počet zúčastnených: 245 ZA odpredaj budovy školy: 178 PROTI odpredaju: 66

Neplatný bol 1 hlas

Čítať viac

Platí do: 28. 3. 2018 13:48  
Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Polianka

ZO JDS - Zájazd do Stupavy

26. 9. 2017 13:47

ZO JDS Priepasné poriada autobusový zájazd do Stupavy na Slávnosti kapusti – Dni zelá, ktorý sa bude konať 29.9.2017.

Program:

Remeselnícky jarmok Zeleninový trh, predaj kapusty súťaž vo varení kapustnice kultúrny program, súťaže, atrakcie, koncerty

Sprievodné podujatia:

výstava chryzantén prehliadka farského kostola výstava keramiky a ručných prác

Prihlásiť sa môžu všetci, aj nečlenovia JDS – stačí vhodiť papierik s menom do schránky nášho OcÚ. Poplatok za autobus je 7,00 EUR/osoba. Odchod autobusu je o 7.30 hod.

Čítať viac

Platí do: 28. 3. 2018 13:47  
Kultúrne akcie Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Polianka

Služby Božie

26. 9. 2017 13:46

Evanjelický cirkevný zbor pozýva svojich členov, osobitne katechumínov, konfirmandov a mládežníkov na spomienkové stretnutie pri príležitosti 169.výročia Slovenskej národnej rady zajtra, t.j. utorok 19.sept. o 13,30 v Múzeu. Zraz žiakov z náboženskej výchovy je o 13,20 pred Múzeom.

Cirkevný zbor pozýva evanjelikov, ale aj širokú verejnosť na slávnostné služby Božie pri príležitosti 200.výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana v myjavskom chráme Božom v nedeľu 24.sept.o 9.hod. V rámci regionálnej spomienky v jubilejnom roku Hurbana privítame vzácnych hostí.

Nasledujúcu nedeľu 1.októbra bude v myjavskom chráme Božom o 17.hod. Modlitebné spoločenstvo Myjavského seniorátu zamerané na 500.výročie Reformácie. Pozývame všetkých členov zboru, ktorým záleží na duchovnej obnove v jubilejnom roku našej cirkvi.

Čítať viac

Platí do: 26. 10. 2017 13:46  
Církevné hlásenia Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Polianka

Vytvořeno službou: Hlásenierozhlasu.sk